Instalaterski radovi

Instalaterski Radovi Koje Preduzeće Gold Bar Vrši Su:

  • Elektroinstalaterski radovi
  • Radovi na vodovodu i kanalizaciji
  • Izrada sistema za grijanje
  • Izrada rashladnih sistema
  • Montaža sistema za grijanje
  • Montaža rashladnih sistema
  • Izrada građevinske stolarije
  • Montaža građevinske stolarije
Ostale djelatnosti
Gold Bar se bavi poslovima projektovanja i izvođenja svih vrsta arhitektonsko-građevinskih, zanatskih, elektroinstalaterskih, vodoinstalaterskih i mašinskih radova. Za obavljanje ovih poslova raspolažemo sopstvenim projektantskim biroom, stalnom ekipom zaposlenih, raznih stručnosti i kvalifikacija, potrebnom opremom, mehanizacijom, pogonima i prevoznim sredstvima.
Djelatnost kompanije Gold Bar je izvođenje radova u građevinarstvu i to građevinsko-zanatskih radova: mašinski iskop, šalovanje, armiranje, betonaža, krovne konstrukcije, zidanje, građevinska stolarija-izrada/montaža. Kombinujemo tradicionalne metode gradnja sa inovativnim tehnikama i tehnologijama. Naš cilj je da prepoznamo potrebe budućih generacija danas i da svoje iskustvo primjenimo na rješenja orijentisana ka budućnosti. Dugoročno zadovoljstvo investitora i korisnika zgrada je za nas posebno važno.
Gipsarski radovi, spušteni plafoni, pregradni zidovi, termo i hidroizolacija, mašinsko malterisanje
Gold Bar - All Right Reserved ©