goldbar gradjevinska firma

Politika kvaliteta

POLITIKA GOLD BAR D.O.O. BAR USAGLAŠENA SA ZAHTJEVIMA STANDARDA ISO 9001, ISO 14001 I ISO 45001

Mi u GOLD BAR-u, baveći se izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada, držimo do kvaliteta izgradnje i korektnog odnosa prema kupcima, poslovnim partnerima, radnicima i društvu u cjelini. Ugled i prepoznatljivost koju imamo u okruženju i poslovnoj i društvenoj sferi, stečeni su dugogodišnjim radom i konstantno temeljeni kvalitetom kroz vrijeme. Naša težnja je izgradnja objekata i pružanje usluga koje zadovoljavaju želje i potrebe naših kupaca u okvirima osnovnih načela kvaliteta i poštovanjem zakonske regulative.

Kvalitet u “Gold Bar-u” se ogleda kroz proizvode izrađene vrhunskom tehnologijom i od najkvalitetnijih materijala, kroz spremnost na brzu reakciju, tačnost i pouzdanost, što je i prepoznato na tržištu cijele Crne Gore – to je kvalitet kojem se može vjerovati. Takođe, posvećenost kupcima, proizvodima i procesima je rezultirala time da su kupci i institucije odabrali “Gold Bar” kao najbolji put za razvoj infrstrukture na tržište Crne Gore.

Svaki pojedini radnik u “Gold Bar” kompaniji, uključen je i posvećen postizanju standarda kvaliteta prema našim kupcima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini. Takođe, svaki pojedini radnik odgovara za sigurnost na radu, gdje se sprovođenjem utvrđenih pravila i uputstava stvara okruženje za siguran rad.

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada u GOLD BAR-u podrazumjeva zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika na radnom mjestu, kao i dugoročno očuvanje zdravlja radnika.

Zaštita zdravlja i sigurnosti radnika u “Gold Bar” se ogleda i u prepoznavanju svih potencijalnih opasnosti, pri čemu se preduzimaju odgovarajuće mjere s ciljem prevencije nezgoda i eliminacije rizika, koji se u slučaju nemogućnosti izbjegavanja, svode na prihvatljivu mjeru.

Svjesni činjenice kako je sistem upravljanja kvalitetom dinamičan i sveobuhvatan, mi u “Gold Bar” vjerujemo kako poseban akcenat treba staviti na okolinu i njenu ulogu u procesu upravljanja. Aktivnosti koje obavljamo na dnevnoj bazi svakako su usko vezane s djelovanjem na okolinu, pri čemu težimo da isto bude pozitivnog karaktera te ukoliko navedeno nije moguće, onda da se negativni aspekti svedu na minimalnu mjeru, da su kontrolisani i uredno praćeni.

Podizanje svijesti o kvalitetu, zaštiti okoline i zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika u našoj radnoj okolini, među našim radnicima i prema našim kupcima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini je dio naše temeljne politike poslovanja.

“Gold Bar” drži do razvijanja i unaprjeđenja svog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

goldbar gradjevinska firma
goldbar gradjevinska firma