01-Apr-2022

Apartmaski objekat „Kolašin 1600“ na Bjelasici

Apartmaski objekat „Kolašin 1600“ na Bjelasici
Na južnim padinama Bjelasice u okviru lokaliteta „Kolašin 1600“ predviđena je izgradnja apartmanskog objekta čiji projekat potpisuje aim studio.
Budući objekat spratnosti Po+P+3+Pk se, sa zapadne strane, nalazi poreda regionalnog put Kolašin-Lubnice-Berane, i projektovan je kao slobodnostojeći objekat. Sam objekat je dio šire cjeline koju čine još dva objekta turističke namjene. Ističe se da je arhitektonski volumen projektovan prateći urbanističke parametre kao i da svojom pozicijom, orjentacijom i volumetrijom čini jedinstvenu cjelinu sa ostalim objektima cjeline. Objekat je u osnovi pravougaon sa dva naglašena polja koja izlaze iz osnovnog gabarita dijeleći ga na tri dijela. Objekat završava strmi dvovodni krov nagiba 35°, dok se nad pojedinim djelovima nalaze dvovodne viđenice. Ispod naboranog krova dominiraju udvojeni kosi drveni stubovi, po 5 na svakom od tri dijela, koji se oslanjaju na fasadne pilastre.
Spratna visina podruma je 3.20m, prizemlja je 4.00m, dok je spratna visina ostalih etaža 3.20m.
Projektovan je jedan glavni ulaz u objekat sa južne strane metar izdignut u odnosu na kotu uređenog terena. Predviđena su dva jezgra sa vertiklanim komunikacijama - jedno koje čine dva putnička lifta i evakuaciono stepenište i drugo samo sa evakuacionim stepeništem. U podrumu je predviđena garaža za goste hotela, tehnička prostorija za svaku smještajnu jedinicu i javni toaleti. U podrumskoj etaži se nalazi i ekonomski ulaz, ekonomsko dvorište, kuhinja, tehnički blok, kantina, garderobe za zaposlene i ulaz za zaposlene sa istočne strane parcele. Na prizemlju su predviđeni ulazni hol sa recepcijom, restoran sa terasom i smještajne jedinice koje su i na spartovima i potkrovlju.

 

Izvor: https://www.gradnja.me/clanak/825/apartmaski-objekat-kolasin-1600-na-bjelasici

18
Apr
2022

Air Montenegro: Od 20. juna do Kopenhagena dva puta sedmično

Air Montenegro: Od 20. juna do Kopenhagena dva puta sedmično
04
Apr
2022

Dolazi Lufthansa: od maja – iz Frankfurta i Minhena do Tivta

Dolazi Lufthansa: od maja – iz Frankfurta i Minhena do Tivta
31
Mar
2022

Od maja svakodnevni letovi iz Izraela ka Crnoj Gori

Od maja svakodnevni letovi iz Izraela ka Crnoj Gori
29
Mar
2022

Novi hotel kategorije 5 zvjezidica u Budvi

Novi hotel kategorije 5 zvjezidica u Budvi

GOLD BAR je građevinsko preduzeće čija djelatnost su kompletni radovi u građevinarstvu
Gold Bar - All Right Reserved © [122]