Arhitektura i projektovanje

Gold Bar se bavi poslovima projektovanja i izvođenja svih vrsta arhitektonsko-građevinskih, zanatskih, elektroinstalaterskih, vodoinstalaterskih i mašinskih radova. Za obavljanje ovih poslova raspolažemo sopstvenim projektantskim biroom, stalnom ekipom zaposlenih, raznih stručnosti i kvalifikacija, potrebnom opremom, mehanizacijom, pogonima i prevoznim sredstvima.

 • Nadzor Nad Izvođenjem Radova
 • Projektovanje Građevinskih Objekata
 • Izrada Projektne Dokumentacije
 • Idejna Rješenja
 • Konsalting - od papira do ključa. U pogledu konsaltinga, Investitoru, odnosno naručiocu se može ponuditi širok spektar usluga: izrada projektnih zadataka, izbor projektanata, praćenje izrade tehničke dokumentacije, revizija ili tehnička kontrola dokumentacije, pribavljanje potrebnih saglasnosti za dokumentaciju. Inženjering: preduzeće planira, organizuje, rukovodi i obavlja poslove iz svoje djelatnosti; visokogradnja, instalacije u građevinarstvu, završni i zanatski radovi u građevinarstvu, uređenje građevinskog zemljišta i drugi poslovi i usluge.
 • Planiranje: jedan od bitnih segmenata našeg rada je i priprema i kontrola izvođenja radova.
 • Specifikacija Materijala I Predračunske Vrijednosti
 • Izrada 3D Modela Eksterijera I Enterijera
 • Adaptacije
 • Sanacija Svih Vrsta Objekata
 • Legalizacija Svih Vrsta Objekata (prikupljanje dokumentacije i izrada projekata izvedenog objekta za sve vrste objekata izgrađenih bez dozvole za gradnju).
Ostale djelatnosti
Djelatnost kompanije Gold Bar je izvođenje radova u građevinarstvu i to građevinsko-zanatskih radova: mašinski iskop, šalovanje, armiranje, betonaža, krovne konstrukcije, zidanje, građevinska stolarija-izrada/montaža. Kombinujemo tradicionalne metode gradnja sa inovativnim tehnikama i tehnologijama. Naš cilj je da prepoznamo potrebe budućih generacija danas i da svoje iskustvo primjenimo na rješenja orijentisana ka budućnosti. Dugoročno zadovoljstvo investitora i korisnika zgrada je za nas posebno važno.
Instalaterski Radovi Koje Preduzeće Gold Bar Vrši Su: Elektroinstalaterski radovi, Radovi na vodovodu i kanalizaciji, Izrada sistema za grijanje, Izrada rashladnih sistema, Montaža sistema za grijanje, Montaža rashladnih sistema, Izrada građevinske stolarije, Montaža građevinske stolarije
Gipsarski radovi, spušteni plafoni, pregradni zidovi, termo i hidroizolacija, mašinsko malterisanje
Gold Bar - All Right Reserved ©