goldbar gradjevinska firma

Djelatnosti

Gold Bar je građevinska kompanija sa sjedištem u Crnoj Gori koja pokriva širok spektar djelatnosti iz građevinarstva. Djelatnosti firme su građevinarstvo i grubi građevinski radovi, elektro instalacije, vodovodne i kanalizacione instalacije, sve vrste završnih radova kao i arhitektura i projektovanje objekata.

1.

Planiranje

Konsalting – od papira do ključa. U pogledu konsaltinga, Investitoru, odnosno naručiocu se može ponuditi širok spektar usluga. Planiranje je jedan od bitnih segmenata našeg rada – priprema i kontrola izvođenja radova.

2.

Projektovanje

Projektovanje građevinskih objekata, izrada projektne dokumentacije i idejna rješenja

 

3.

Izgradnja

Za obavljanje ovih poslova raspolažemo sopstvenim projektantskim biroom, stalnom ekipom zaposlenih, raznih stručnosti i kvalifikacija, potrebnom opremom, mehanizacijom, pogonima i prevoznim sredstvima.

4.

Završni Radovi

Molerski radovi, Fasade, Gipsarski radovi, Odignuti podovi, PVC podovi, Keramika, Parketi, Podne izolacije.

 

1.

Planiranje

Konsalting – od papira do ključa. U pogledu konsaltinga, Investitoru, odnosno naručiocu se može ponuditi širok spektar usluga. Planiranje je jedan od bitnih segmenata našeg rada – priprema i kontrola izvođenja radova.

2.

Projektovanje

Projektovanje građevinskih objekata, izrada projektne dokumentacije i idejna rješenja

3.

Izgradnja

Za obavljanje ovih poslova raspolažemo sopstvenim projektantskim biroom, stalnom ekipom zaposlenih, raznih stručnosti i kvalifikacija, potrebnom opremom, mehanizacijom, pogonima i prevoznim sredstvima.

4.

Završni radovi

Molerski radovi, Fasade, Gipsarski radovi, Odignuti podovi, PVC podovi, Keramika, Parketi, Podne izolacije.