Instalaterski radovi

Izvođenje elektro, mašinskih, vodovodnih i kanalizacionih instalacija

Instalaterski radovi koje preduzeće Gold Bar vrši su:

Elektroinstalaterski radovi
Radovi na vodovodu i kanalizaciji
Izrada sistema za grijanje
Izrada rashladnih sistema
Montaža sistema za grijanje
Montaža rashladnih sistema
Izrada građevinske stolarije
Montaža građevinske stolarije


GOLD BAR je građevinsko preduzeće čija djelatnost su kompletni radovi u građevinarstvu
Gold Bar - All Right Reserved ©